Bioraznolikost tla

Datum: 23. prosinca 2022.

Zaštita genetske raznolikosti, vrsta i njihovih staništa vitalna za ljudski život na Zemlji. Poljoprivreda se također oslanja na ovu raznolikost kako bi osigurala sigurnost hrane u cijelom svijetu – i daleko od toga da se radi samo o kukcima oprašivačima. Zapravo, najveća globalna bioraznolikost nalazi se ispod površine zemlje, u tlu ,nevidljiva je ljudima, a opet neophodna za preživljavanje.

Život pod zemljom je raznolik

Raznolikost vrsta pod zemljom gotovo je nezamisliva i bez presedana bilo gdje u svijetu. U jednom gramu tla nalaze se ogromne količine različitih vrsta bakterija, gljiva, arheja i protista. To je zato što je tlo porozno, vrlo heterogeno stanište u kojem životni uvjeti značajno variraju od jednog milimetra do drugog u smislu dostupnosti vode, kisika i hranjivih tvari. Stoga postoji bezbroj ekoloških niša, od kojih je svaka pogodna za različite mikroorganizme.

Raznolikost vrsta osigurava kontinuitet usluga ekosustava

Sustav tla vrlo je složen i o njemu još uvijek znamo relativno malo. Milijuni bakterija , gljivica i algi čiste vodu i zrak te osiguravaju plodno tlo. Oni razgrađuju zagađivače i pesticide, čine hranjive tvari dostupnima biljkama i jačaju njihovu obranu. Svaki od različitih organizama zahtijeva specifične uvjete za svoju aktivnost. Kao rezultat toga, u prosjeku je samo oko 30 posto mikroba aktivno, dok su ostali u stanju mirovanja i čekaju da budu iskorišteni. Velika raznolikost jamči da su važni mikrobni procesi kontinuirani čak i pod promjenjivim uvjetima okoliša, na primjer u tlima poplavnih nizina gdje razina podzemne vode varira gore-dolje.

Raznolikost je krajnje ugrožena

Posebno poljoprivreda jako ovisi o ravnoteži mikroba i uslugama koje pružaju mikrobi u tlu. U isto vrijeme, mnoge metode uzgoja koje se do danas prakticiraju predstavljaju veliku prijetnju životu u tlu. Gnojidba dušikom, pesticidi i mineralna gnojiva mijenjaju prirodne životne uvjete i uvelike smanjuju raznolikost i brojnost važnih podzemnih organizama.

FAO (Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu) također već duže vrijeme ukazuje na to i odgovarajući fokus stavlja na biološku raznolikost.

Zaštita mikrobne raznolikosti temelj je našeg opstanka

Međutim, što se može učiniti da se zaštiti ili oživi raznolikost u tlu kako bi se održala mikrobna ravnoteža? Uz regenerativne postupke za tlo, upotreba huminskih kiselina može biti održiv dio rješenja. Huminske kiseline poboljšavaju plodnost tla na svim razinama, aktivirajući život mikroba tamo gdje je to potrebno. Tako trenutno i trajno poboljšavaju kemijska i fizikalna svojstva tla te djeluju kao organski katalizator u mnogim biološkim procesima. Na taj se način održavaju i promiču prirodni procesi pretvorbe i funkcije tla.

Poljoprivreda, sa svojim interesom za funkcioniranje ovog sustava, može dati vrijedan doprinos očuvanju biološke raznolikosti i dugoročno održati osnovu za uzgoj pomoću huminskih kiselina.

Podijeli s prijateljima