Fungicid Teldor 500-SC

8,50 KM200,00 KM

U cijenu je uključen PDV (17%)

Teldor® SC 500 suzbija sivu plijesan na vinovoj lozi, u jagodama, rajčici, ukrasnom bilju, trešnjama i bobičastom voću. Posredno olakšava ručnu i strojnu berbu grožđa, smanjuje gubitak te omogućava proizvodnju zdravog mošta i vina, a da pritom ne utječe na tijek vrenja, ni na okus mošta i vina. Odlikuju ga i kratke karence.

Opis

Sastav: fenheksamid, 500 g/L
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)

Vinova loza (stolna sorta)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 1-1,5 L/ha, uz trošak vode 1000 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Može se tretirati prije zatvaranja grozdova i u vrijeme mekšanja bobica vinove loze odnosno u početku sazrijevanja.

Karenca: 14 dana
Max broj primjena: 2

 

Vinova loza (vinska sorta)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 1-1,5 L/ha, uz trošak vode 1000 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Može se tretirati prije zatvaranja grozdova i u vrijeme mekšanja bobica vinove loze odnosno u početku sazrijevanja.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

 

Jagoda (na otvorenom prostoru)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha, uz utrošak vode 500 L/ha (30 mL na 10 L vode na 100 m²). Može se tretirati najviše dva puta u vrijeme vegetacije i to: prvi puta u cvatnji jagoda, drugi puta kod pojave zelenih plodova.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Trešnja

Siva plijesan(Botrytis cinerea)
Trulež plodova (Monilinia fructigena)
Primijeniti u količini 0,5 L/ha i na 1 m visine krošnje, uz utrošak 500 l vode na 1 m visine krošnja (10 mL/10 l vode na 1 m visine krošnje), uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tijekom iste vegetacije. Može se tretirati najviše tri puta i to: prvi puta kada plodovi počnu dobivati boju, drugi i treći puta u 12-14 dnevnim razmacima.

 

Sušenje cvjetova i grančica (Monilinia laxa)
U količini 0,5 L/ha i na 1 m visine krošnje uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tijekom iste vegetacije. Tretira se pri početku cvatnje, u vrijeme cvatnje i na kraju cvatnje.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

 

Šljiva

Trulež plodova (Monilinia fructigena)
Primijeniti u količini 0,5 L/ha i na 1 m visine krošnje, uz utrošak 500 l vode na 1 m visine krošnja (10 mL/10 L vode na 1 m visine krošnje), uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tijekom iste vegetacije. Može se tretirati najviše tri puta i to: prvi puta kada plodovi počnu dobivati boju, drugi i treći puta u 12-14 dnevnim razmacima.

 

Sušenje cvjetova i grančica (Monilinia laxa)
Primijeniti u količini 0,5 L/ha na 1 m visine krošnje uz utrošak 500 L vode na 1 m visine krošnje (10 mL/10 L vode na 1 m krošnje), uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tijekom iste vegetacije. Tretira se prije cvatnje, u vrijeme cvatnje i na kraju cvatnje.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

 

Breskva

Trulež plodova (Monilinia fructigena)
Sušenje cvjetova i grančica (Monilinia laxa)
Primijeniti u količini 1,0-1,5 L/ha uz utrošak vode 1500 L/ha (7-10 mL/10 L vode). Tretirati kad plodovi počnu dobivati boju ili najkasnije tri dana prije branja.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Ribiz

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 1,0-1,5 L/ha. Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 4

 

Ogrozd

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 2 L/ha (20 mL/10 L vode na 100 m²). Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 4

 

Kupina

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 2 L/ha (20 mL/10 L vode na 100 m²). Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 4

 

Malina

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 1,0-1,5 L/ha. Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 4

 

Brusnica

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 2 L/ha (20 mL/10 L vode na 100 m²). Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 4

 

Rajčica (na otvorenom prostoru)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini od 1-2 L/ha. Može se tretirati najviše tri puta:

  1. prvi puta kod visine biljaka do 50 cm u količini 1 L/ha (10 mL/10 L vode na 100 m²)
  2. drugi puta kod visine biljaka 50 do 125 cm u količini 1,5 L/ha (15 mL/10 L vode na 100 m²)
  3. treći puta kod visine biljaka iznad 125 cm u količini 2 L/ha (20 mL/10 L vode na 100 m²)

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

 

Ukrasno bilje (na otvorenom prostoru)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 2 L/ha (20 mL/10 L vode na 100 m²) ako su biljke visoke do 50 cm, odnosno 5 L/ha (50 mL/10 L vode na 100 m²) ako su biljke visoke 50-125 cm.

Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 2

 

Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:

Marelica

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Paleži cvijeta i truleži ploda (Monilia spp.)
Primijeniti u količini 1,0-1,5 L/ha uz utrošak vode 1000 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Primijeniti 1-2 puta u vrijeme cvatnje te 1-2 puta dva tjedna prije branja.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 4

 

Patlidžan

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 1,0-1,5 L/ha uz utrošak vode 400-800 L/ha. Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-14 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

 

Tikvice

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 1,0-1,5 L/ha uz utrošak vode 400-800 L/ha. Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-14 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

 

Salata

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti na salati (salata glavatica, ledenka, salata marula i dr.) u količini 1,0-1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Matovilac

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,0-1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Endivija

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti na endiviji (divlja cikorija, crvenolisna cikorija, radič, kudrava endivija, slatka salata i dr.) u količini 1,0-1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Vrtna grbica ili kres salata

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,0-1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Barica

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,0-1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Rikola

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti na rikoli (divlja rikola i dr.) u količini 1,0-1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Crna gorušica

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Listovi i izdanci od krstašica

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Krasuljica

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Luk vlasac

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Celer listaš

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Peršin

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Kadulja

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Timijan

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Bosiljak

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Ružmarin

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Lovor

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Estragon

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 LČ/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Grah mahunar (na zatvorenom prostoru)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

 

Luk (na otvorenom prostoru)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 3

 

Kivi

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 120 mL/hL (12 mL u 10 L vode), nakon berbe plodova. Primjena se vrši prskanjem plodova ili uranjanjem u vodenu suspenziju. Plodovi kivija se mogu pustiti u potrošnju/konzumaciju 60 dana nakon tretiranja.

Karenca: 60 dana do potrošnje/konzumacije
Max broj primjena: 1

Napomena

SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA KORISTITE UZ ZAŠTITNE MJERE.
OBRATITE POZORNOST NA SIMBOLE OPASNOSTI PRIKAZANE NA NALJEPNICI.  UVIJEK PROČITAJTE OZNAKU I INFORMACIJE O PROIZVODU PRIJE UPOTREBE.  OBRATITE PAŽNJU NA KARENCU
( vrijeme koje mora proći od  tretiranja biljke do sigurne konzumacije).
Prilozi:
Imate li dvojbi oko nekog zaštitnog sredstva ili načina primjene ? Nema problema, naši stručnjaci su Vam uvijek na raspolaganju, kontaktirajte nas !

Dokumentacija za poticaje

Ukoliko vam je potrebna prateća dokumentacija za ostvarivanje poljoprivrednih poticaja (račun/otpremnica te deklaracija o sjemenu i sadnom materijalu), nakon kupovine nam se javite s vašim podacima na telefon 036 821 066 ili e-mail info@agroshop.ba. Uz kupljenu robu bit će vam isporučena sva potrebna dokumentacija.

Podijeli s prijateljima

Napomena:
Fotografije ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.

Dodatne informacije

Težina N/A
Izaberite pakiranje

1 litar, 10 ml., 100 ml.