Herbicid Zanat

7,50 KM31,50 KM

U cijenu je uključen PDV (17%)

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu, krompiru, suncokretu, soji, pšenici, duvanu, paradajzu, paprici, kupusu, luku i grašku.

Opis

AKTIVNA TVAR: pendimetalin 330 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

PRIMJENA:

– kukuruz, grašak i krompir – primjenjuje se u količini 4 – 6 l/ha (40 – 60 ml na 100 m2), tretiranjem zemljišta poslije sjetve, a prije nicanja useva
– soja i suncokret – primjenjuje se u količini 4 – 6 l/ha (40 – 60 ml na 100 m2), tretiranjem zemljišta pre sjetve, uz inkorporaciju
– pšenica – primjenjuje se u količini 4 – 6 l/ha (40 – 60 ml na 100 m2), tretiranjem zemljišta posle sjetve, a prije nicanja usjeva, ili poslije nicanja usjeva pa do faze bokorenja (faze 11 – 21 BBCH – skale)
– duvan – primjenjuje se tretiranjem zemljišta prije rasađivanja, u količini:
a) 5 l/ha (50 ml na 100 m2) na humusnim zemljištima (3 – 5% humusa);
b) 7 l/ha (70 ml na 100m2) na jako humusnim zemljištima (> 5 % humusa);
– paradajz, paprika i kupus – primjenjuje se u količini 5 l/ha (50 ml na 100m2), tretiranjem zemljišta prije rasađivanja
– luk (iz sjemena i arpadžika) – primjenjuje se u količini 5 l/ha (50 ml na 100m2), tretiranjem zemljišta poslije sjetve, odnosno sadnje, a prije nicanja useva.
Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100m2)

SPEKTAR DJELOVANJA:

Dobro suzbija:

Jednogodišnji uskolisni korovi: svračica crvena (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria
viridis).
Jednogodišnji širokolisni korovi: štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), palamida njivska iz semena (Cirsium arvense), pepeljuga obična (Chenopodium album), konica obič- na (Galinsoga parviflora), broćika lepuša (Galium aparine), tušt obični (Portulaca
oleracea), ljutići (Ranunculus sp.), gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac jednogo- dišnji (Stachys annua), čestoslavica persijska (Veronica persica).

Zadovoljavajuće suzbija:

Jednogodišnji uskolini korovi: mišiji repak (Alopecurus myosuroides), stršac obični (Apera spica – venti).
Širokolisni korovi, kao što su: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), loboda obična (Atriplex patula), šilj (Cyperus rotumdus), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), kamilica (Matricaria sp.) bulka obična (Papaver rhoeas), dvorni- ci (Polygonum sp.), gorčika obična (Sonchus oleraceus), mišjakinja obična (Stellaria media), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense).

Slabo suzbija:

Jednogodišnji širokolisni korovi: poponac (Convolvulus arvensis), tatula obična (Datura stramonium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium)

NAPOMENE:

Ne miješa se sa preparatima drugih formulacija bez prethodne provjere. Ne smije se primjenjivati na slabo humusnim zemljištima ( manje od 1 % humusa) na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu, luka iz presadnica, ranih sorti paprike, korjenastog povrća kao i u staklenicima i plastenicima. U slučaju prijevremenog skidanja ili preoravanja usjeva može se sijati samo kukuruz, a nakon 3 mjeseca od primjene i ostali usjevi u kojima se preparat primjenjuje. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primjeniti najviše jednom.

KARENCA:

– paradajz – 42 dana
– luk, krompir, paprika, grašak, kupus – 63 dana
– kukuruz, pšenica, soja, suncokret, duvan – obezbjđena vremenom primjene

Napomena

SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA KORISTITE UZ ZAŠTITNE MJERE.
OBRATITE POZORNOST NA SIMBOLE OPASNOSTI PRIKAZANE NA NALJEPNICI.  UVIJEK PROČITAJTE OZNAKU I INFORMACIJE O PROIZVODU PRIJE UPOTREBE.  OBRATITE PAŽNJU NA KARENCU
( vrijeme koje mora proći od  tretiranja biljke do sigurne konzumacije).
Prilozi:
Imate li dvojbi oko nekog zaštitnog sredstva ili načina primjene ? Nema problema, naši stručnjaci su Vam uvijek na raspolaganju,kontaktirajte nas !

Dokumentacija za poticaje

Ukoliko vam je potrebna prateća dokumentacija za ostvarivanje poljoprivrednih poticaja (račun/otpremnica te deklaracija o sjemenu i sadnom materijalu), nakon kupovine nam se javite s vašim podacima na telefon 036 821 066 ili e-mail info@agroshop.ba. Uz kupljenu robu bit će vam isporučena sva potrebna dokumentacija.

Podijeli s prijateljima

Napomena:
Fotografije ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.

Dodatne informacije

Težina N/A
Izaberite pakiranje

1 litar, 200 ml.