Insekticid Decis 100 EC

9,50 KM37,20 KM

U cijenu je uključen PDV (17%)

DECIS 100 EC je kontaktno-želučani insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu, povrćarstvu, na maslini, lucerni, industrijskom i ukrasnom bilju.

Opis

Sastav: deltametrin 100 g/L
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)
Pakiranje: 10 mL, 50 mL

Primjena:

Naranča, limun, mandarina, grejp, gorka naranča

Breskvina zelena uš (Myzus persicae)
U količini 0,075-0,125 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha kod prve pojave štetnika

Max broj primjena: 1

Maslinov medič (Saissetia oleae)
Sredozemna voćna muha (Ceratitis capitata)
U količini 0,125 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha, kod prve pojave štetnika.
Max broj primjena: 1

 

Badem, lijeska, orah, kesten

Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)
Lisne uši (Hyalopterus spp.)
Jabučni savijač (Cydia pomonella)
Kestenov savijač (Cydia splendana)
U količini 0,105-0,125 L/ha, uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.

Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

Eurytoma plotnikovi
U količini 0,125 L/ha uz utrošak vode 1000 L/ha na početku leta.

Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Jabuka, kruška, dunja i mušmula

Jabučni savijač (Cydia pomonella)
Zelena jabučna uš (Aphis pomi)
Jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)
Jabučna buha (Psylla mali)
U količini 0,075-0,175 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Ukupna maksimalna dozvoljena količina primjene na jabuci tijekom vegetacije ne smije prelaziti 0,5 L/ha pripravka.

Savijač pokožice ploda (Adoxophyes orana)
Ružin savijač (Archips rosana)
U količini 0,0875-0,1225 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Ukupna maksimalna dozvoljena količina primjene na jabuci tijekom vegetacije ne smije prelaziti 0,5 L/ha pripravka.

Obična kruškina buha (Cacopsylla pyri)
U količini 0,125-0,175 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Ukupna maksimalna dozvoljena količina primjene na jabuci tijekom vegetacije ne smije prelaziti 0,5 L/ha pripravka.

 

Breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja, višnja

Savijač pokožice ploda (Adoxophyes orana)
Ružin savijač (Archips rosana)
Breskvin moljac (Anarsia lineatella)
U količini 0,0875-0,1225 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

Trešnjina muha (Rhagoletis cerasi)
U količini 0,1-0,175 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

Sredozemna voćna muha (Ceratitis capitata)
U količini 0,125-0,175 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika
Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

Breskvina zelena uš (Myzus persicae)
Trešnjina lisna uš (Myzus cerasi)
Pepeljasta šljivina uš (Hyalopterus pruni)
Šljivin savijač (Cydia funebrana)
U količini 0,075-0,175 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

 

Vinova loza

Pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana)
Žuti grozdov moljac (Eupoecilia ambiguella)
U količini 0,125-0,175 L/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno tri primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Nije dozvoljena konzumacija lišća vinove loze tretirane sredstvom Decis® 100 EC.

Cvrčci (Empoasca spp.)
U količini 0,125 L/ha uz utrošak vode 1000 L vode kod prve pojave štetnika.

 

Jagoda (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)

Lisne uši (Aphis spp.)
Primjena u količini 0,0625-0,125 L/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno tri primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Maslina

Maslinina muha (Bactrocera oleae)
U količini 0,075-0,175 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

Maslinin medič (Saissetia oleae)
U količini 0,125-0,175 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

Maslinina buha (Euphyllura olivina)
U količini 0,125-0,175 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

Maslinin moljac (Prays oleae)
U količini 0,075-0,175 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha na početku cvatnje za suzbijanje prve antofagne generacije štetnika i za suzbijanje druge karpofagne generacije odmah nakon oplodnje masline, između odlaganja jaja i izlaska gusjenica, na osnovi praćenja populacije feromonskim lovkama.
Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

 

Luk, poriluk, češnjak

Duhanov trips (Thrips tabaci)
Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
U količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 400-500 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno tri primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Rajčica, paprika i patlidžan na otvorenom te paprika u zaštićenom prostoru

Žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera)
Sovice (Spodoptera spp.)
Krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Breskvina zelena uš (Myzus persicae)
Pamukova lisna uš (Aphis gossypii)
Šljivina velika uš (Anuraphis cardui)
Lisne uši (Hyperomyzus lactucae)
Na otvorenom u količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha te u zaštićenom prostoru u količini 0,045-0,105 L/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije na otvorenom.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene za patlidžan u zaštićenom prostoru tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

Zelena stjenica (Nezara viridula)
Na otvorenom u količini 0,045-0,075 L/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha te u zaštićenom prostoru u količini 0,045-0,105 L/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha vode kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije na otvorenom i 3 primjene tijekom vegetacije u zaštićenom prostoru u razmaku od 7 dana.

Staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)
U zaštićenom prostoru u količini 0,045-0,105 L/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije na otvorenom i 3 primjene tijekom vegetacije u zaštićenom prostoru u razmaku od 7 dana.

Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
Na otvorenom u količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije na otvorenom i 3 primjene tijekom vegetacije u zaštićenom prostoru u razmaku od 7 dana.

 

Rajčica i patlidžan u zaštićenom prostoru

Žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera)
Sovice (Spodoptera spp.)
Krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Breskvina zelena uš (Myzus persicae)
Pamukova lisna uš (Aphis gossypii)
Šljivina velika uš (Anuraphis cardui)
Lisne uši (Hyperomyzus lactucae)
U količini 0,045-0,105 L/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

Zelena stjenica (Nezara viridula)
U količini 0,045-0,105 L/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

 

Krastavac salatni i krastavac kornišon, tikvice, dinja i lubenica na otvorenom i u zaštićenom prostoru

Kukuruzna žuta sovica (Helicoverpa armigera)
Sovice (Spodoptera spp.)
Lisne uši Aphis spp. i Hyperomyzus lactucae
Na otvorenom u količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha i u zaštićenom prostoru u količini 0,075-0,175 L/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
Na otvorenom u količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

 

Kupus (osim kineskog), cvjetača, brokula

Kupusari (Pieris spp.)
Kupusna sovica (Mamestra brassicae)
Gama sovica (Plusia gamma)
Žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera)
Sovice (Spodoptera littoralis)
Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
Breskvina zelena uš (Myzus persicae)
Pepeljasta kupusna uš (Brevicoryne brassicae)
U količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 2 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

Kupusni moljac (Plutella xylostella)
U količini 0,125 L/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 2 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Zelena salata na otvorenom

Žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera)
Karadrina (Spodoptera exiqua)
Sovica (Chrysodeixis chalcites)
Lisne uši (Hyperomyzus lactucae, Aphis spp.)
Salatina lisna uš (Nasonovia ribis-nigri)
U količini 0,0625-0,125 L/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
U količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

 

Peršin, celer i rikola

Lisne uši (Aphis spp.)
Karadrina (Spodoptera exiqua)
Lisne sovice (Mamestra spp.)
Sovica (Chrysodeixis chalcites)
U količini 0,0875 L/ha uz utrošak vode 700 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 2 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
U količini 0,075-0,0875 L/ha uz utrošak vode 700 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 2 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Grah, bob, leća, slanutak

Žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera)
Breskvina zelena uši (Myzus persicae)
Lisne uši (Aphis spp.)
Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
U količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 2 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Grašak

Zelena graškova lisna uš (Acyrthosiphon pisum)
Pipe mahunarke (Sitona spp.)
U količini 0,0625 L/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 2 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

Crna bobova uš (Aphis fabae)
Crni graškov savijač (Laspeyresia nigricana)
Trips (Thrips angusticeps)
Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
U količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 2 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Artičoka

Repini štitasti kornjaši (Cassida spp.)
U količini 0,125 L/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

Sovica (Spodoptera littura)
Šljivina velika uš (Anuruphis cardui)
Breskvina zelena uš (Myzus persicae)
U količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 1000 L/ha.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

 

Krumpir

Krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
U količini 0,125 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha kod prve pojave štetnika, samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost krumpirove zlatice na piretroide.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

Sovica (Spodoptera littura)
U količini 0,125 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha kod prve pojave štetnika, samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost krumpirove zlatice na piretroide.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Duhan

Duhanov trips (Thrips tabaci)
Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
U količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Šećerna repa, cikla, repa

Crna bobova uši (Aphis fabae)
Breskvina zelena uš (Myzus persicae)
Repina muha (Pegomya betae)
Repin buhač (Chaetocnema tibialis)
Sovice (Spodoptera spp.)
Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
U količini 0,075-0,125 L/ha u 200-400 L vode kod prve pojave štetnika.
Dozvoljena je samo jedna primjena tijekom vegetacije.

Repin štitasti kornjaš (Cassida nebulosa)
U količini 0,125 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljena je samo jedna primjena tijekom vegetacije.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Kukuruz

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis)
Sovica (Sesamia nonagrioides)
Žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera)
Sovice (Spodoptera spp.)
Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
Sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi)
Zobena lisna uš (Sitobion avenae)
U količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha kod prve pojave štetnika. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14-21 dan.

Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera)
U količini 0,125 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha kod prve pojave štetnika. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7-14 dana.

 

Pšenica, ječam, zob, raž

Sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi)
Zobena lisna uš (Sitobion avenae)
Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
U količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljena je samo jedna primjena tijekom vegetacije.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

 

Lucerna

Zelena graškova lisna uš (Acyrthosiphon pisum)
Rovčica (Apion pisi)
Lucernina lisna pipa (Hypera postica)
U količini 0,0625 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 2 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Ukrasno bilje

Lisne uši (Myzus spp.)
Duhanov trips (Thrips tabaci)
U količini 0,0625-0,125 L/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.
Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima (“atomizerima”).

Savijači pokožice ploda (Archips spp., Adoxophyes spp., Pandemis spp.)
U količini 0,04375-0,0875 L/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.
Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima (“atomizerima”).

 

Uljana repica, ozima

Repičina pipa komušarica (Ceutorhynchus assimilis syn. Ceutorhynchus obstrictus)
Primjena: u količini 0,075 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Dozvoljene su maksimalno 4 primjene tijekom vegetacije, 1 jesenska, i 3 proljetne u razmaku od 14-21 dan. Samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide.
Repičina mušica komušarica(Dasyneura brassicae)
Primjena: u količini 0,075 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Dozvoljene su maksimalno 4 primjene tijekom vegetacije, 1 jesenska, i 3 proljetne u razmaku od 14-21 dan. Samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide.
Repičin sjajnik (Meligethes aeneus)
Primjena: u količini 0,075 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Dodatne informacije: Dozvoljene su maksimalno 4 primjene tijekom vegetacije, 1 jesenska, i 3 proljetne u razmaku od 14-21 dan. Samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide.
Kupusni buhači (Phyllotreta spp.)
Primjena: u količini 0,075 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Dozvoljene su maksimalno 4 primjene tijekom vegetacije, 1 jesenska, i 3 proljetne u razmaku od 14-21 dan. Samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide.
Repičin crvenoglavi buhač (Psylliodes chrysocephala)
Primjena: u količini 0,0625 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha.
Dodatne informacije: Dozvoljene su maksimalno 4 primjene tijekom vegetacije, 1 jesenska, i 3 proljetne u razmaku od 14-21 dan.
Virus zapadne žutice šećerne repe (BWYV)
Primjena: u količini 0,0625 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u stadiju 2-10 listova.
Dodatne informacije: Smanjuje zarazu virusom zapadne žutice šećerne repe (BWYV), suzbijanjem lisnih uši prijenosnika.Dozvoljene su maksimalno 4 primjene tijekom vegetacije, 1 jesenska, i 3 proljetne u razmaku od 14-21 dan.

Karenca: 45 dana

 

Uljana repica, jara

Repičina pipa komušarica (Ceutorhynchus assimilis syn. Ceutorhynchus obstrictus)
Primjena: u količini 0,075 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Primijeniti sredstvo samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide.
Repičina mušica komušarica (Dasyneura brassicae)
Primjena: u količini 0,075 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Primijeniti sredstvo samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide.
Repičin sjajnik (Meligethes aeneus)
Primjena: u količini 0,075 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Dodatne informacije: Primijeniti sredstvo samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide.
Kupusni buhači (Phyllotreta spp.)
Primjena: u količini 0,075 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Primijeniti sredstvo samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide.

Karenca: 45 dana

 

Malina

Malinin pupar (Byturus tomentosus)
U količini 0,125 L/ha uz utrošak vode 100 L/ha od kraja cvatnje (BBCH 69) do berbe.
Dozvoljene su maksimalno tri primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Kukuruz šećerac

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis)
Kukuruzna sovica (Sesamia nonagrioides)
Žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera)
Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
Sovice (Spodoptera spp.)
Sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi)
Zobena lisna uš (Sitobion avenae)
0,075-0,125 L/ha, uz utrošak vode 250-400 L/ha kod prve pojave štetnika

Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera)
0,125 L/ha, uz utrošak vode 250-400 L/ha kod prve pojave štetnika

Karenca: 3 dana

 

Mrkva

Mrkvina lisna uš (Cavariella aegopodii)
lisne uši (Dysaphis foeniculus, D. apiifolia, D. crataegi)
graškova minirajuća muha (Phytomyza atricornis)
graškov lisni miner (Liriomyza huidobrensis)
kupusni buhači (Phyllotreta atra, P. nigripes, P. undulata)
0,075-0,125 L/ha, uz utrošak vode 300-500 L/ha kod prve pojave štetnika

Karenca: 7 dana

 

Napomena

SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA KORISTITE UZ ZAŠTITNE MJERE.
OBRATITE POZORNOST NA SIMBOLE OPASNOSTI PRIKAZANE NA NALJEPNICI.  UVIJEK PROČITAJTE OZNAKU I INFORMACIJE O PROIZVODU PRIJE UPOTREBE.  OBRATITE PAŽNJU NA KARENCU
( vrijeme koje mora proći od  tretiranja biljke do sigurne konzumacije).
Prilozi:
Imate li dvojbi oko nekog zaštitnog sredstva ili načina primjene ? Nema problema, naši stručnjaci su Vam uvijek na raspolaganju, kontaktirajte nas !

Dokumentacija za poticaje

Ukoliko vam je potrebna prateća dokumentacija za ostvarivanje poljoprivrednih poticaja (račun/otpremnica te deklaracija o sjemenu i sadnom materijalu), nakon kupovine nam se javite s vašim podacima na telefon 036 821 066 ili e-mail info@agroshop.ba. Uz kupljenu robu bit će vam isporučena sva potrebna dokumentacija.

Podijeli s prijateljima

Napomena:
Fotografije ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.

Dodatne informacije

Težina N/A
Izaberite pakiranje

10 ml., 250 ml., 50 ml.