Analiza tla

85,00 KM250,00 KM

U cijenu je uključen PDV (17%)

Cilj analiza tla je  odrediti  točnu količinu dostupnih hranjivih tvari za usjeve. Ove se informacije koriste za upravljanje tlom i razvoj učinkovitog plana upravljanja hranjivim tvarima koji optimizira proizvodnju usjeva.

Osnovna analiza tla obuhvaća parametre N, P, K, pH u H2O i KCl-u, karbonate, aktivno vapno, humus.

Premium analiza tla obuhvaća parametre osnovne analize tla + elemente Fe, Mn, Zn, Cu, Bn Ca, Mg.U cijenu uračunata dostava uzorka, interpretacija rezultata analize tla te preporuka gnojidbe.

Analiza biljnog materijala obuhvaća parametre N,P,K,Ca,Mg . U cijenu uračunata dostava uzorka, interpretacija rezultata analize tla te preporuka gnojidbe.

Sva pitanja i nejasnoće u vezi analize tla i biljnog materijala možete postaviti na info@agroshop.ba ili  na 063318268

85,00 KM
250,00 KM
145,00 KM
SKU: 9999 Kategorija: Oznaka:

Opis

Postupak uzimanja uzorka

Da bi se ustanovile količine i vrste hranjiva koje su potrebite pri gnojidbi, nužno je obaviti uzimanje tzv. srednjih ili prosječnih uzoraka tla. Uzorke tla uzimamo u razdoblju kada je tlo slobodno, pa do pripreme tla za novi planirani usjev, a najkasnije do nove gnojidbe.

Težina uzorka bi trebala biti od 1-1,5 kg svježeg tla.

S koje dubine će se uzorkovati ovisi o vrsti kulture koja će se uzgajati:

  • za povrtlarske i ratarske kulture od 0-30 cm
  • za višegodišnje nasade (voćnjaci i vinogradi) od 0-30 i 30-60 cm
  • za jagodičasto voće te za plasteničku i stakleničku proizvodnju se uzimaju iz dubine 0-30 cm.

Postupak uzimanja uzoraka tla

Obično se uzima jedan prosječan uzorak sa površine od 1 ha. Na homogenim terenima gdje se biljke uzgajaju u plodoredu ta površina može biti i 3-5 ha.

Ako se reprezentativni uzorak uzima ašovom onda je potrebno na više mjesta dijagonalno u prohodu napraviti jame u tlu 30×30 cm na što više ravnomjerno udaljenih mjesta, te po dubini zasjeći sloj ašovom 3-5 cm dubine. Svaki pojedinačni uzorak se pregleda, odstrani korov, korijenje, kamenje i ostali materijal i ubaci u plastičnu vrećicu. Zatim se postupak ponovi kod sljedeće jame kao i kod svih preostalih jama. Priliko prelaska na sljedeću parcelu ašov treba obvezno očistiti od zemlje s prethodne parcele te postupak ponoviti kako je opisano. Ukoliko se uzimaju uzorci sondom, sonda se ravnomjerno zabada na više mjesta ravnomjernog razmaka. Vrlo je važno naglasiti da se uzorci tla za voćnjake i vinograde nakon što se otvori profil ili iskopa jama uzimaju prvo sa druge dubine 30-60 cm, kako ne bi došlo do osipanja tla s površine i stavljaju u vrećicu formirajući na taj način reprezentativan uzorak, a zatim iz iste jame uzme se površinski uzorak 0-30cm. Uzeti pojedinačni uzorci se na papiru, platnu ili najlonu izmiješaju-homogeniziraju, odvoji se nečistoće i od te količine uzme se prosječan uzorak težine 1,0 do 1,5 kg. Takav uzorak se spakira u čistu plastičnu vrećicu, ovo se također ponovi i sa uzorcima uzetim na 30-60 cm. dubine. Obilježavanje uzoraka vrlo je važno kako ne bi došlo do miješanja ili zabune kod primljenih laboratorijskih nalaza o tlu. Naročito treba voditi računa kada se uzme uzorak s dvije dubine. Uzeti uzorak sa dubine 0-30 cm treba obilježiti kao uzorak broj 1 (prva dubina), a uzorak s druge dubine 30-60 cm također treba obilježiti pod rednim brojem 2 (druga dubina).

Dokumentacija za poticaje

Ukoliko vam je potrebna prateća dokumentacija za ostvarivanje poljoprivrednih poticaja (račun/otpremnica te deklaracija o sjemenu i sadnom materijalu), nakon kupovine nam se javite s vašim podacima na telefon 036 821 066 ili e-mail info@agroshop.ba. Uz kupljenu robu bit će vam isporučena sva potrebna dokumentacija.

Podijeli s prijateljima

Napomena:
Fotografije ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.